سه شنبه, ۱۲ مرداد , ۱۴۰۰
انسان در داستان‌های فاکنر ۲۸ تیر ۱۴۰۰

انسان در داستان‌های فاکنر

اگر استاندال داستان بلند را به آینه‌ای تشبیه می‌کرد که در شاهراهی بزرگ در حرکت است، داستان‌های ویلیام فاکنر را می‌توان به گاری کوچک با تعدادی مسافر تشبیه کرد که در شهری کوچک در جنوب آمریکا سفر می‌کند.