پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰
«قهرمان» اصغر فرهادی رونق را به سینماهای کشور برمی‌گرداند؟ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

«قهرمان» اصغر فرهادی رونق را به سینماهای کشور برمی‌گرداند؟

«خانه فیلم» در تدارک گسترده برای جدیدترین فیلم اصغر فرهادی در ایران است.