یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰
فروش خوب «یک مکان ساکت ۲» در سینماهای آمریکا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

فروش خوب «یک مکان ساکت ۲» در سینماهای آمریکا

با اکران فیلم جدید «یک مکان ساکت» رکورد فروش در اولین آخر هفته اکران در سینماهای آمریکا در دوران پاندمی شکسته شد.