سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰
گیتی معینی خطاب به مادر بهاره رهنما: چگونه توانستی جای من در سریال مدیری بازی کنی؟ ۲۱ دی ۱۴۰۰

گیتی معینی خطاب به مادر بهاره رهنما: چگونه توانستی جای من در سریال مدیری بازی کنی؟

گیتی معینی، بابت اینکه ناگهان از یک سریال تلویزیونی کنار گذاشته شده و مادر بهاره رهنما جای او بازی کرده، از مهران مدیری ناراحت است.