چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱
گیتی معینی خطاب به مادر بهاره رهنما: چگونه توانستی جای من در سریال مدیری بازی کنی؟ 21 دی 1400

گیتی معینی خطاب به مادر بهاره رهنما: چگونه توانستی جای من در سریال مدیری بازی کنی؟

گیتی معینی، بابت اینکه ناگهان از یک سریال تلویزیونی کنار گذاشته شده و مادر بهاره رهنما جای او بازی کرده، از مهران مدیری ناراحت است.