بایگانی‌های حمیدرضا صدر - تیتر هنر | تیتر هنر
یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲
سرطان جان حمیدرضا صدر را در ۶۵ سالگی گرفت 25 تیر 1400

سرطان جان حمیدرضا صدر را در ۶۵ سالگی گرفت

حمیدرضا صدر که امروز از دنیا رفت مفسر شناخته‌شده فوتبال بود که البته کتاب می‌نوشت، ترجمه می‌کرد و نقدهایش در حوزه سینما نیز مورد توجه بود.