بایگانی‌های ادبیات پروست - تیتر هنر | تیتر هنر
دوشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۲
شکل‌های زندگی: صدوپنجاه سالگی پروست 01 شهریور 1400

شکل‌های زندگی: صدوپنجاه سالگی پروست

«خاطره» و «یادآوردن» شاهکار پروست در ادبیات و به واقع مضمون اصلی نوشته‌های او است.