یل کازبی در جلسه دادگاه اش به اتهام تجاوز جنسی حاضر شد. در صورت اثبات اتهام وارده بیش از 10 سال زندان حکم صادره از سوی دادگاه برای این بازیگر خواهد بود.

10 سال زندان در انتظار بازیگر مشهور برای آزار و اذیت 40 زن و دختر+عکس

یل کازبی در جلسه دادگاه اش به اتهام تجاوز جنسی حاضر شد. در صورت اثبات اتهام وارده بیش از 10 سال زندان حکم صادره از سوی دادگاه برای این بازیگر خواهد بود.
به گزارش هفت هنرکازبی به اتهام تجاوز به “آندریا کانستند” که با وی به دلیل رابطه کاری در تیم بسکتبال دانشگاه تمپل، امریکا آشنا بوده در دادگاه حضور یافته است. متهم 10 سال بعد از شکایت قربانی با علنی شدن این طرح دعوی بازداشت شده است.

آندریا که مربی سابق تیم بسکتبال دانشگاه تمپل محسوب می شود نخستین زنی است که متهم را به دادگاه کشانده است چرا که بیش از 40 زن در دهه 1960 از سوی این مرد مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. در صورت محکومیت وی باید بیش از 10 سال از عمر خود را پشت میله های زندان سپری کند. کمدین به همراه وکیل اش در دادگاه امروز شرکت کرده بود و جلسه بعدی دادگاه متهم نیز 20 جولای برگزار خواهد شد.

یل کازبی در جلسه دادگاه اش به اتهام تجاوز جنسی حاضر شد. در صورت اثبات اتهام وارده بیش از 10 سال زندان حکم صادره از سوی دادگاه برای این بازیگر خواهد بود.