پردیس افکاری هم کشف حجاب کرد

پردیس افکاری بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگی به شبکه ماهواره ای جم مهاجرت کرده عکس بدون حجابش را در فضلی مجازی منتشر کرد.

 

افکاری