دادگاهی در جزیره «کرس» فرانسه ممنوعیت لباس شنای اسلامی را که از سوی شهرداری «سیسکو» (یکی از مناطق ساحلی این جزیره) وضع شده بود، قانونی اعلام کرد.

ممنوعیت لباس شنای اسلامی در سواحل فرانسه

دادگاهی در جزیره «کرس» فرانسه ممنوعیت لباس شنای اسلامی را که از سوی شهرداری «سیسکو» (یکی از مناطق ساحلی این جزیره) وضع شده بود، قانونی اعلام کرد.

قاضی دادگاهی در جزیره کرس اعلام کرد که استفاده از لباس شنای اسلامی نظم عمومی را مختل می‌کند و منع آن کاملاً قانونی است.

این در حالی است که دادگاه عالی فرانسه پیش‌تر استفاده ممنوعیت لباس شنای اسلامی را غیرقانونی اعلام کرده بود.

رأی دیوان عالی فرانسه اگرچه به دادخواستی علیه ممنوعیت لباس شنای اسلامی در شهرک ویلنو لوبه(Villeneuve-Loubet) مربوط بود، اما در مورد حدود ۳۰ تفرجگاه ساحلی دیگر فرانسه نیز که بورکینی (لباس شنای اسلامی) را ممنوع کرده‌اند، قابل تعمیم است.

با این حال شهردارهای بسیاری از شهرهای ساحلی فرانسه همچنان به مقاومت خود در برابر لباس شنای اسلامی ادامه می‌دهند.

دادگاهی در جزیره «کرس» فرانسه ممنوعیت لباس شنای اسلامی را که از سوی شهرداری «سیسکو» (یکی از مناطق ساحلی این جزیره) وضع شده بود، قانونی اعلام کرد.