مریم خدادادی از ترجمه مدخل‌های جدیدی از دانشنامه استنفورد با نام‌های «مرگ» و «شکنجه» خبر داد.

«مرگ» و «شکنجه» از دانشنامه استنفورد ترجمه شد

مریم خدادادی از ترجمه مدخل‌های جدیدی از دانشنامه استنفورد با نام‌های «مرگ» و «شکنجه» خبر داد.
 

به گزارش هفت هنر مریم خدادادی، مترجم آثار فلسفی از پایان ترجمه مدخل «مرگ» از مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد خبر داد و افزود: در این کتاب، نویسنده درباره چیستی مرگ نگاه فلسفی داشته و به این موضوع پرداخته شده که آیا مرگ برای افراد زیانبار است و اگر پاسخ آری است این زیان‌ها شامل چه موضوعاتی است؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این مدخل به این سوال پاسخ داده شده که مرگ چیست و اساساً انسان‌ها چه نگاهی به مقوله مرگ دارند. این مدخل از دانشنامه استنفورد اکنون زیر چاپ است و در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.

این مترجم با اشاره به ترجمه کتاب دیگری با عنوان «درآمدی بر نظریه اخلاقی» گفت: این کتاب نیز بررسی توصیفی بر مهمترین نظریه‌های اخلاقی داشته است و به صورت کلی با کتاب‌هایی که با مبانی مقدماتی به بحث نظریه اخلاقی پرداختند تفاوت دارد.

خدادادی تاکید کرد: ترجمه این اثر تا سال آینده به اتمام می‌رسد و از سوی انتشارات حکمت در دسترس علاقه‌مندان به آثار فلسفی قرار می‌گیرد.

به گفته این مترجم، مدخل «شکنجه» نیز از دانشنامه استنفورد توسط شماس میلر نوشته شده است. کتاب با تعریف شکنجه آغاز می‌شود. فصل بعدی کتاب به این پرسش می‌پردازد که «شکنجه چه ایرادی دارد؟»، پس از آن درباره توجیه شکنجه‌های استثنایی در موقعیت‌های اضطراری می‌نویسد و آنگاه توجیه اخلاقی شکنجه قانونی و نهادینه را وامی‌کاود.

مریم خدادادی از ترجمه مدخل‌های جدیدی از دانشنامه استنفورد با نام‌های «مرگ» و «شکنجه» خبر داد.