دومین جلسه رسیدگی به پرونده کیارستمی بدون نتیجه پایان یافت

در حالی که پیش از این اعلام شده بود روز چهارشنبه نتایج اولیه بررسی پرونده پزشکی کیارستمی اعلام خواهد شد، امروز دومین جلسه  کمیسیون ویژه کارشناسی در این باره بی نتیجه پایان یافت.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی، جزییات دومین جلسه کمیسیون ویژه کارشناسی رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی را تشریح کرد.

به گزارش هفت هنر، دکتر محسن خلیلی، سخنگوی کمیسیون کارشناسی ویژه تخصصی دادسرای انتظامی تهران بزرگ، درباره نتیجه بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی در دومین جلسه کمیسیون ویژه، گفت: دومین جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده مرحوم کیارستمی صبح امروز با حضور ریاست کل سازمان نظام پزشکی، قائم مقام وزیر بهداشت، معاون وزیر دادگستری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، قائم مقام سازمان پزشکی قانونی و سایر کارشناسان تشکیل شد. در این جلسه نیز مانند جلسات گذشته پزشک معتمد خانواده مرحوم کیارستمی در جمع حضور داشت.

وی افزود: در ابتدای این جلسه به مدت یک ساعت آقای بهمن کیارستمی، پسر مرحوم کیارستمی حضور داشتند که درخواست‌هایی را از سوی خانواده مرحوم مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده همراه با دقت باشد و در زمان لازم انجام شود، داشتند. همچنین این موضوع مورد تاکید فرزند مرحوم کیارستمی بود که “رسیدگی علمی و دقیق پرونده” فدای “سرعت” نشود. در عین حال در ادامه جلسه آقای بهمن کیارستمی به سوالات کارشناسان درباره روند درمانی مرحوم کیارستمی در داخل و خارج از کشور پاسخ داد.

خلیلی ادامه داد: مقرر شده در جلسات آینده پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی از فرانسه، هم از طریق وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و هم از طریق خانواد وی پیگیری شود تا در تصمیم گیری نهایی، جمع بندی کامل انجام شود.

خلیلی با بیان اینکه بعد از این موضوع آقای بهمن کیارستمی از جلسه خارج شدند و کمیسیون وارد دستور جلسه شد، افزود: در ابتدای جلسه دادستان انتظامی تهران گزارش کمیته منتخب کمیسیون را که در روز یکشنبه هفته گذشته با حضور پزشکان کادر درمانی مرحوم کیارستمی در بیمارستان جم و آراد بررسی شده بود، به اعضا ارائه دادند و تعدادی از سوالات مشخص از اعضای کمیسیون بررسی از سوی دادستان مطرح شد که به تعدادی از این سوالات با توجه به محدودیت وقت پاسخ داده شد.

وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس مقرر شد در جلسات آینده توسط کمیته منتخب و کارگروه‌های تخصصی مربوطه، گزارش ادامه پرونده کارشناسی جمع بندی شود تا در جلسه نهایی کمیسیون ویژه، رسیدگی و به جمع بندی کامل برسد.

به گفته قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی، امروز اعضای کادر درمانی مرحوم کیارستمی نیز در بیرون از جلسه حضور داشتند تا در صورت نیاز پاسخگوی سوالات احتمالی کارشناسان باشند. بر این اساس جلسه امروز بعد از چهار ساعت پایان یافت و قرار شد کمیته‌های منتخب و کارگروه‌ها ادامه رسیدگی‌ها را انجام دهند تا دقت فدای سرعت نشود.