وزیر بهداشت به مردم اطمینان داد که پرونده مرحوم "کیارستمی" براساس عدالت، حق و حقانیت پیگیری می‌شود.

در پرونده کیارستمی حقانیت فدای مصلحت نخواهد شد

وزیر بهداشت به مردم اطمینان داد که پرونده مرحوم “کیارستمی” براساس عدالت، حق و حقانیت پیگیری می‌شود.

به گزارش هفت هنر، وزیر بهداشت در حاشیه مراسم ورود طب سنتی به نظام مراقبت‌های اولیه، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده پزشکی مرحوم عباس کیارستمی گفت: پرونده مسیر قانونی خود را می‌گذراند و تیم 30 نفره‌ای از اساتید کاملا مجرب و شناخته شده برای آن دعوت شده‌اند.

وی با تاکید براینکه حق و حقانیت فدای مصلحت نمی‌شود، افزود:از رییس سازمان نظام پزشکی برای پیگیری پرونده تشکر می‌کنم. تاکید می‌کنم که بدون هیچ اغماضی، آنچه که علمی و بر اساس عدالت است، رعایت می‌شود.

وزیر بهداشت به مردم اطمینان داد که پرونده مرحوم "کیارستمی" براساس عدالت، حق و حقانیت پیگیری می‌شود.