جراحان کیارستمی به سوالات پاسخ دادند

جراحان و متخصص بیهوشی پرونده “کیارستمی” به سوالات اعضای کمیسیون کارشناسی ویژه تخصصی این پرونده پاسخ دادند.

به گزارش هفت هنر به نقل از  ایسنا، دکتر محسن خلیلی سخنگوی، کمیسیون کارشناسی ویژه تخصصی دادسرای انتظامی تهران در خصوص جزییات جلسه تشکیل شده به منظور رسیدگی ویژه به پرونده مرحوم کیارستمی بیان کرد: این جلسه با حضور ریاست کل سازمان نظام پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان بازرسی، نماینده سازمان پزشکی قانونی، نماینده منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی و دادستان نظام پزشکی تهران، قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، معاون اول دادستان نظام پزشکی تهران بزرگ و همچنین 25 نفر از کارشناسان که جزو اساتید بنام و مطرح دانشگاه‌ها و مورد اعتماد جامعه هستند، تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه جلسه مذکور از ساعت 7:30 تا 12 ظهر امروز 23 تیر ماه 95 ادامه یافت، افزود: جراحان و متخصص بیهوشی پرونده مرحوم استاد کیارستمی به سوالات اعضای کمیسیون کارشناسی ویژه تخصصی این پرونده پاسخ دادند و مقرر شد در هفته آینده ادامه جلسات کمیسیون برگزار تا در اسرع وقت و با دقت کامل، نظریه کمیسیون اعلام شود.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: پرونده بستری مرحوم استاد کیارستمی در بیمارستان‌هایی که در آن بستری شده بود و حتی سوابق پزشکی مرحوم قبل از بستری شدن در کمیسیون به دقت مورد بررسی قرار گرفت و سوالات و موضوعات لازم از جراحان و متخصص بیهوشی آن مرحوم پرسیده شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، وی خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا هفته آینده خلاصه پرونده پزشکی فرانسه نیز توسط پزشک مشاور خانواده مرحوم استاد کیارستمی که خود از اعضای کمیسیون ویژه تخصصی رسیدگی به این پرونده است، در اختیار کمیسیون قرار گرفته تا توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.