مدرس یونسکو گفت: تاکنون ۱۰۵۲ اثر در سراسر جهان ثبت جهانی شده‌اند.

ثبت جهانی 1052 اثر در سراسر جهان

مدرس یونسکو گفت: تاکنون ۱۰۵۲ اثر در سراسر جهان ثبت جهانی شده‌اند.

به گزراش هفت هنر، «سیسیل اسمیت کریستنسن» در حاشیه برگزاری کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری پایدار در محوطه‌های جهانی ایران  که در بیستون در حال برگزاری است، اظهار کرد: در کنوانسیون میراث جهانی ۱۶۵ کشور عضو هستند که ایران یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۵۲ اثر در سراسر جهان ثبت جهانی شده‌اند که شامل ۸۱۴ سایت فرهنگی، ۲۰۳ سایت طبیعی و ۳۵ اثر ترکیبی می‌شود.

«کریستنسن» خاطرنشان کرد: از مجموع آثار ثبت جهانی شده یونسکو، ۵۵ سایت در معرض خطر بوده و دو سایت نیز از فهرست میراث جهانی خارج شده‌اند.

وی یادآور شد: کشور ایران نیز از سال ۱۹۷۹ شروع به ثبت جهانی کردن آثارش کرده که تاکنون موفق شده ۲۱ اثر ارزشمند خود را ثبت جهانی کند.

این مدرس کارگاه بین المللی یونسکو در بیستون گفت: ارزش‌های برجسته یک اثر جهانی به توسعه گردشگری کمک می‌کند.

مدرس یونسکو گفت: تاکنون ۱۰۵۲ اثر در سراسر جهان ثبت جهانی شده‌اند.