تشکر ترانه علیدوستی از فرهادی و حقیقی در واکنش به مطلب یالثارات

ترانه علیدوستی با انتشار متنی از اصغر فرهادی و مانی حقیقی تشکر کرد.

 به گزارش هفت هنر ترانه علیدوستی با انتشار عکسی از اصغر فرهادی و مانی حقیقی نوشت:
از شبی که برادرم از این دنیا رفت، تا روزی که دخترم به این دنیا آمد کنارم بوده‌اید. تا عمر دارم شما خانواده‌ی من، و عزیز منید. در فراز، و در فرود. پس ”بگذار آفتاب نیز برنیاید به خاطر فردایِ ما اگر، بر ماش منتی ست