برنامه سینمایی «هفت» به دلیل همزمانی با شهادت امام جعفر صادق (ع) پخش نخواهد شد.

برنامه هفت امشب پخش نمی شود

برنامه سینمایی «هفت» به دلیل همزمانی با شهادت امام جعفر صادق (ع) پخش نخواهد شد.
به گزارش هفت هنر، برنامه سینمایی «هفت» امشب جمعه 8 مردادماه به دلیل همزمانی با شهادت امام جعفر صادق (ع) پخش نخواهد شد.

قسمت بعدی این برنامه با اجرا، سردبیری و تهیه کنندگی بهروز افخمی هفته آینده جمعه 15 مردادماه روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

برنامه سینمایی «هفت» به دلیل همزمانی با شهادت امام جعفر صادق (ع) پخش نخواهد شد.