اعلام آخرین آمار فروش سالنهای مجموعه تئاتر شهر، سنگلج و خانه تئاتر/ روزهای خوب تئاتر شهر

سالن‌های مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و خانه نمایش اداره تئاتر تعداد تماشاگران نمایشهای روی صحنه خود را تا جمعه ۲۵ تیر اعلام کردند.

به گزارش هفت هنر، مجموعه تئاتر شهر در گزارشی تعداد تماشاگران 6 نمایش خود را به شرح زیر اعلام کرده است؛

نمایش «روزهای بی‌باران» به کارگردانی امین بهروزی در تالار سایه میزبان 2 هزار و 307 تماشاگر بوده است. این نمایش طی 38 اجرای خود 352 میلیون و 400 هزار ریال فروش داشته که شامل یک‌هزار و 508 بلیت تمام‌بها، 70 بلیت نیم بها، 292 بلیت تخفیف‌دار و 437 بلیت میهمان  می‌شود.

نمایش «سفر به نهایت دور» که تنها 4 اجرای آن انجام شده نیز میزبان 333 تماشاگر بوده است. این نمایش در تالار چارسو و با کارگردانی محمد میرعلی اکبری 35 میلیون و 250 هزار ریال فروش داشته است. برای این نمایش 73 بلیت تمام‌بها، 85 بلیت تخفیف‌دار و 175 بلیت میهمان ارائه شده است.

در تالار قشقایی نمایش «راهنمای تئاتر شهر» به کارگردانی نیکو ممدوحی طی 7 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 254 تماشاگر بوده است و مبلغ فروش این نمایش 30 میلیون ریال اعلام شده است. برای این نمایش 108 بلیت تمام‌بها، 4 بلیت نیم بها، 50 بلیت تخفیف‌دار و 92 بلیت میهمان ارائه شده است.

نمایش «مجلس ضربت زدن» به کارگردانی محمد رحمانیان که در تالار اصلی این مجموعه روی صحنه بود طی  32 اجرا  میزبان 20 هزار و 311 تماشاگر بود و مبلغ گیشه این نمایش به 6 میلیارد 702 میلیون و 100 هزار ریال رسید. برای این نمایش 8 هزار و 232 بلیت تمام‌بها، 10073 بلیت تخفیف‌دار و 2006 بلیت میهمان ارائه شده است.

نمایش «صندوقچه راز گنجور» دیگر نمایش تالار قشقایی نیز که کارگردانی آن را مرضیه نادری انجام داده طی 7 اجرا میزبان 301 تماشاگر بوده است. برای این نمایش فروش 32 میلیون و 800 هزار ریال ثبت شده که حاصل 96 بلیت تمام‌بها، 80 بلیت نیم‌بها، 35 بلیت تخفیف‌دار و 90 بلیت میهمان است.

نمایش «پرواز عمود کبوتر دریایی…» نیز که با کارگردانی سیما شیبانی در تالار قشقایی 7 اجرا را پشت سر گذاشته در این زمان میزبان 486 تماشاگر بوده است. این نمایش با ارائه 254 بلیت تمام‌بها، 43 بلیت نیم‌بها، 56 بلیت تخفیف‌دار و 133 بلیت میهمان به فروش 64 میلیون و 60 هزار ریال دست پیدا کرده است.

اما در تماشاخانه سنگلج که میزبان نمایش «شیش و بش» به کارگردانی سیدجواد روشن است، تعداد تماشاگران هفته گذشته 386 نفر اعلام شده است. این نمایش از 20 تا 25 تیر 157 بلیت تمام‌بها، 2 بلیت نیم‌بها، 78 بلیت تخفیف‌دار و 149 میهمان داشته است. مبلغ فروش این نمایش 31 میلیون و 831 هزار و 500 ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر نیز که میزبان نمایش «هفت هشتم» به کارگردانی حمید اصغری تتماج و علی برجی است در هفته گذشته میزبان 162 تماشاگر بوده است. سالن خانه نمایش از جمله سالن‌هایی است که بیشترین تماشاگران آن را هنرمندان و دانشجویان تئاتر تشکیل می‌دهند.