شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران در نامه‌ای به کمال تبریزی، دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران، نسبت به کم شدن جوایز بخش تبلیغات و حذف تندیس های پوستر و آنونس واکنش نشان داد.

اعتراض یک صنف سینمایی به کمال تبریزی

شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران در نامه‌ای به کمال تبریزی، دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران، نسبت به کم شدن جوایز بخش تبلیغات و حذف تندیس های پوستر و آنونس واکنش نشان داد.
به گرچزارش هفت هنر، شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران در نامه‌ای به کمال تبریزی، دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران، نسبت به کم شدن جوایز بخش تبلیغات و حذف تندیس های پوستر و آنونس واکنش نشان داد.

در این نامه با اشاره به چهار گروه طراحان گرافیک، طراحان تیزر و آنونس، طراحان عنوان بندی و مدیران روابط عمومی که تشکیل دهنده کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینما هستند، از بی اعتنایی جشن خانه سینما به این صنف انتقاد شده است.

این نامه که بعد از اعلام آیین‌نامه به دبیر جشن ارسال شده، چنین آغاز شده است: «احتراما به استحضار می رساند که تغییرات به وجود آمده در آئین نامه جشن در این دوره ، جوایز بخش مواد تبلیغی را نسبت به دوره قبل از 2 تندیس و 2 دیپلم افتخار به فقط 2 دیپلم تقلیل داده است . این صنف متشکل از چهار گروه طراحان گرافیک / طراحان تیزر و آنونس / طراحان عنوان بندی و مدیران روابط عمومی است که با این تقسیم بندی جوایز ، 2 گروه از آنها به طور کامل نادیده گرفته شده اند و دو گروه دیگر هم سهم حداقلی از جوایز را دارند. شما به عنوان کارگردان با سابقه و با تجربه سینمای ایران که اتفاقا در فیلم هایتان به عنوان بندی نگاه ویژه ای داشته اید به خوبی آگاه هستید که تبلیغات و مواد تبلیغی اثر قابل توجهی در دیده شدن و بازگشت سرمایه در سینما را دارد و توجه به این مقوله در سینمای ایران بعد از تاسیس کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران وارد دوره جدیدی شده و ما به عنوان نمایندگان این صنف در صدد ایجاد فضایی هستیم که ارتباط اعضا با تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینما به صورتی حرفه ای و کاملا علمی و انگیزه هر دو طرف برای رسیدن به نتیجه مطلوب بالا رود . لذا کم توجهی به این بخش آن هم از طرف خانه سینما که همواره حامی و مشوق اعضای صنوف مختلف بوده می تواند به نوعی باعث بی انگیزگی در بین متخصصان این بخش شده و به حضور حداکثری اعضای صنف در این جشن خدشه وارد نماید.»

در ادامه این نامه آمده است: «از طرفی با توجه به نوپا بودن این صنف هنوز آمادگی برگزاری جشنی مستقل وجود ندارد و طی برنامه ریزی های به عمل آمده نزدیک ترین زمان برای برگزاری این جشن مستقل سال آینده خواهد بود . با توجه به نگاه ویژه حضرتعالی به هرچه با شکوه تر برگزار شدن این جشن پیشنهاد می شود که جوایز این دوره به همان شیوه سال قبل تغییر کند تا سال آینده با برنامه ریزی و برگزاری جشنی تخصصی در جهت تقویت این بخش گام های اساسی برداشته شود . پیشاپیش از نگاه حرفه ای و حمایتی حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.»

شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران در نامه‌ای به کمال تبریزی، دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران، نسبت به کم شدن جوایز بخش تبلیغات و حذف تندیس های پوستر و آنونس واکنش نشان داد.