ستیون اسپیلبرگ به عنوان نماینده بخش کارگردانان و لورا درن نماینده بخش هنرپیشگی به راجر راس ویلیامز و شارن کی دیویس پیوسته و عضو هیات حکام جایزه اسکار شدند.

«استیون اسپیلبرگ» عضو هیات داوری بخش کارگردانی «اسکار» شد

استیون اسپیلبرگ به عنوان نماینده بخش کارگردانان و لورا درن نماینده بخش هنرپیشگی به راجر راس ویلیامز و شارن کی دیویس پیوسته و عضو هیات حکام جایزه اسکار شدند.

به گزارش هفت هنر، استیون اسپیلبرگ به عنوان داور بخش کارگردانی و لورا درن به عنوان داور بخش هنرپیشگی برای عضویت هیات حکام جایزه اسکار انتخاب شدند.

از آنجاییکه آکادمی اسکار به دنبال تنوع و گستردگی در داوران معتبرترین جایزه سینمایی جهان است،  دو عضو اقلیت به این هیات ملحق شدند. «شارن کی دیویس دارنده دوبار نامزدی اسکار برای فیلم‌های «رای» و «دختران رویایی» برای بخش طراحی صحنه و «راجر راس ویلیامز» دارنده جایزه اسکار برای مستند کوتاه «موسیقی اثر پرودنس» که برای بخش مستند انتخاب شد.

لورا کارپمن برای بخش موسیقی و کوین کولیر برای بخش صدا انتخاب شدند. بخش «هیات حکام» دارای 17 بخش است که هر بخش سه داور ارشد دارد که برای 3 سال انتخاب می‌شود.

«هیات حکام» جشنواره اسکار وظیفه تنظیم دیدگاه استراتژیک آکادمی، سلامت مالی سازمان و حصول اطمینان از برگزاری دقیق این مراسم را در 17 بخش برعهده دارند.

ستیون اسپیلبرگ به عنوان نماینده بخش کارگردانان و لورا درن نماینده بخش هنرپیشگی به راجر راس ویلیامز و شارن کی دیویس پیوسته و عضو هیات حکام جایزه اسکار شدند.