مجری برنامه حالا خورشید به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

احضاریه دادسرا برای رضا رشیدپور+ عکس احضاریه

مجری برنامه حالا خورشید به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گزارش هفت هنر، رضا رشیدپور با انتشار تصویر احضاریه خود در اینستاگرام نوشت:

انتظار برعکس و نتیجه در عکس

آستانه تحمل و نقدپذیری برخی مدیران دولت محترم تدبیر و امید چقدر است؟

چند وقت پیش نقدکوتاهی نسبت به عزل و نصب‌های یک ساعته در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت در برنامه مطرح کردم که نتیجه آن را در عکس مشاهده می‌فرمایید.

انتظار برعکس داشتیم و نتیجه در عکس گرفتیم.

ضمن احترام به قانون و بازپرس عزیز، حتما در شعبه حاضر شده و عرایضم را تقدیم ساحت دادگاه خواهم کرد.

روحانی متشکریم

photo_2016-08-31_23-11-50

مجری برنامه حالا خورشید به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.