یکتا ناصر بالاخره جدایی‌اش از منوچهر هادی را تایید کرد: یک و سال نیم است که جدا شده‌ایم

یکتا ناصر در برنامه “فیلم امروز” اعلام کرد که از منوچهر هادی جدا شده است.

به گزارش تیتر هنر، یکتا ناصر در این برنامه می گوید: من تا زمانی همسر منوچهر هادی بودم، در این یک سال و اندی که از منوچهر هادی جدا شده ام سعی بر این داشتیم که این موضوع را نگوییم و آخرین فیلممان حدود هشت صبح بود.

یکتا ناصر در برنامه “فیلم امروز” اعلام کرد که از منوچهر هادی جدا شده است. یکتا ناصر در این برنامه می گوید: من تا زمانی همسر منوچهر هادی بودم، در این یک سال و اندی که از منوچهر هادی جدا شده ام سعی بر این داشتیم که این موضوع را نگوییم و آخرین فیلممان حدود هشت صبح بود.