من دانیل بلک نخل طلای بهترین فیلم امسال جشنواره کن را از آن خود کرد.

کن لوچ برای دومین بار نخل طلای بهترین فیلم کن را به خانه برد

من دانیل بلک نخل طلای بهترین فیلم امسال جشنواره کن را از آن خود کرد.

به گزارش هفت هنر نخل طلای بهترین فیلم به «من دانیل بلک» اثر کن لوچ رسید تا وی برای دومین بار موفق به کسب این جایزه شده باشد. او در سال ۲۰۰۶بخاطر اثر تحسین شده و زیبای «بادی که بر مرغزار می‌وزد» موفق به کسب این جایزه شده بود.

من دانیل بلک نخل طلای بهترین فیلم امسال جشنواره کن را از آن خود کرد.