ژانته

همیشه یک راز باش,
آن هم رازی کلافه کننده!
آدم ها به محض اینکه از تو همه چیز بدانند,
ترکت می کنند!