یک گرافیست معتقد است:‌ داشتن یک پوستر هنری با مفهوم، برای یک فیلم ارزش افزوده به‌شمار می‌آید و آن فیلم می‌تواند بگوید من آنقدر مهم هستم که یک پوستر هنری دارم.

پوستر، ارزش افزوده فیلم است

یک گرافیست معتقد است:‌ داشتن یک پوستر هنری با مفهوم، برای یک فیلم ارزش افزوده به‌شمار می‌آید و آن فیلم می‌تواند بگوید من آنقدر مهم هستم که یک پوستر هنری دارم.

به گزارش هفت هنر، فرزاد ادیبی – گرافیست – با اشاره به این‌که امروزه امکانات تبلیغی سینما زیاد شده است، ادامه داد: زمانی تنها وسیله تبلیغی فیلم‌ها، تصویرهای سردر سینماها و پوسترهای‌شان بود؛ اما در حال حاضر فضاهایی مانند فضای مجازی امکان تبلیغ مدیومی مانند فیلم را بیشتر کرده است.

او اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های تبلیغی در زمان‌های گذشته، پوسترهای فیلم هنری‌تر بودند. این پوسترها در حالی که می‌توانستند چهره هنرپیشه‌های ستاره را نشان دهند، بیشتر از این‌که تبلیغی باشند، هنری بودند.

ادیبی گفت: در حال حاضر با وجود این‌که می‌توانیم فضای تبلیغی را به مدیوم‌های دیگری مانند تیزر بدهیم و پوستر را به یک اثر گرفیکی و هنری تبدیل کنیم، این کار را انجام نمی‌دهیم. ما باید به محدویت‌های گرافیک پوستر فیلم واقف باشیم، به آن احترام بگذاریم و جنبه‌های تبلیغی را به فضاهای دیگر بسپاریم.

این گرافیست بیان کرد: ما می‌توانیم یک برداشت و مفهوم کلی را در یک فریم (پوستر) منجمد کنیم و حتی موسیقی و دیالوگ‌های فیلم را  در آن نشان دهیم.

او با بیان این‌که با گذر زمان نه‌تنها از ارزش پوستر فیلم کم نشده، بلکه به آن اضافه شده است، گفت: در خارج از کشور به برخی فیلم‌ها آنقدر بها می‌دهند که چند پوستر هنری برای آن طراحی می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیتی این بخش است.

ادیبی درباره ویژگی‌های پوستر فیلم توضیح داد: چنین پوستری باید براساس مخاطب طراحی شود و مانند تمام آثار گرافیکی، پیام محتوایی خود را برساند. یک پوستر فیلم خوب در عین روایت داستان باید ارزش‌های ویژه هنری خود را نیز داشته باشد تا بتوان آن را در موزه و حتی دیوار اتاق نصب کرد.

یک گرافیست معتقد است:‌ داشتن یک پوستر هنری با مفهوم، برای یک فیلم ارزش افزوده به‌شمار می‌آید و آن فیلم می‌تواند بگوید من آنقدر مهم هستم که یک پوستر هنری دارم.