ناشران خصوصی غرفه‌دار در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تا پایان تیرماه فرصت دارند حواله خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کنند.

پایان تیر، آخرین فرصت ناشران برای دریافت حواله خرید کتاب نمایشگاه

ناشران خصوصی غرفه‌دار در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تا پایان تیرماه فرصت دارند حواله خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کنند.

به گزارش هفت هنر، تمامی ناشران خصوصی غرفه‌دار در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که هنوز حواله خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نکرده‌اند، فرصت دارند تا پایان تیرماه با مراجعه به دفتر صدور حواله‌های نمایشگاهی نسبت به دریافت حواله‌ خرید کتاب اقدام کنند.
در اطلاعیه مربوطه آمده است: ناشران مورد اشاره می‌توانند با مراجعه به ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه دوم، اتاق ۲۴۹ حواله خرید کتاب خود را دریافت کنند. ناشران توجه داشته باشند که ساعت تحویل حواله‌ها ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ است. همچنین ناشران باید تا تاریخ ۱۵ مرداد ماه کتاب‌های خود را به انبار مرکزی کتاب تحویل دهند.
بر اساس این گزارش، بنا به تصمیم شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حمایت از ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب اقدام به خرید کتاب از آن ها کرد.

ناشران خصوصی غرفه‌دار در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تا پایان تیرماه فرصت دارند حواله خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کنند.