کتاب روان‏‌درمانى اگزيستانسيال هم راهنمايى براى درمان‌گران است و هم نوعى درمان به‏‌شمار مى‏‌رود: هركس كه آن را بخواند، عميقاً تحت تأثير قرار مى‏‌گيرد.

هر روز یک پیشنهاد کتاب/روان درمانی اگزیستانسیال

عنوان کتاب

روان درمانی اگزیستانسیال

نویسنده 

اروین یالوم

شرحی کوتاه

کتاب روان‏‌درمانى اگزیستانسیال هم راهنمایى براى درمان‌گران است و هم نوعى درمان به‏‌شمار مى‏‌رود: هرکس که آن را بخواند، عمیقاً تحت تأثیر قرار مى‏‌گیرد. انگار چندین ساعت به گفت‏‌وگو با کسى نشسته که عزمش را براى عبور از ژرف‏‌ترین مشکلات بشرى جزم کرده است. داستایفسکى، تولستوى، کافکا، سارتر، کامو و بسیارى دیگر با نویسنده هم‏‌آوا شده‏‌اند تا از دلواپسى‏‌هاى غایى بشر بگویند. وجودگراها بیشتر به ادبیات و فلسفه نزدیک هستند؛ به همین دلیل است که دردهای انسانها را زیباتر بیان کرده اند. این کتاب از دردهای مشترک کل بشر سخن می گوید. رویکرد وجودی، مسئله ای متعلق به وجود است که هر انسانی از زمان تولد آنرا به همراه دارد. عظیم ترین بخش این مسئله، آگاهی هر وجود از مرگ و نابودی خود است. این امر در تمام دنیا یکسان بوده و انسانها با نوع تربیت سعی در ایجاد مسکنهایی برای جلوگیری از مواجهه با چنین مسائل وجودی داشته اند. کار اصلی روان درمانی وجودی نیز برداشتن همین مسکنها است. روان درمانگرهای وجودی رنج را از بین نمی برند، بلکه راه سازگاری با این رنج و شفایی برای التیام زخمها را به درمانجو نشان می دهند که در واقع همان ارتباط یعنی هدف اصلی یالوم می باشد.
مخاطبان اصلى کتاب، دانشجویان و روان‏‌درمان‌گران بالینى‏‌اند ولى به‏‌دلیل سبک قابل فهم و عارى از اصطلاحات تخصصى‏‌اش، براى خواننده‏‌ى معمولى نیز قابل درک و بسیار جذاب است. یالوم پس از نوشتن این کتاب و براى بسط نظریه اگزیستانسیال بود که به ابزار داستان روى آورد و آثارى چون و نیچه گریه کرد… و مامان و معنى زندگى را خلق کرد. او خود روان‏‌درمانى اگزیستانسیال را کتاب مرجع تمامى آثارى دانسته که پس از آن به رشته تحریر درآورده است.

این کتاب را سپیده حبیب ترجمه کرده و توسط نشر نی به چاپ رسیده است.

کتاب روان‏‌درمانى اگزيستانسيال هم راهنمايى براى درمان‌گران است و هم نوعى درمان به‏‌شمار مى‏‌رود: هركس كه آن را بخواند، عميقاً تحت تأثير قرار مى‏‌گيرد.