هر روز یک پیشنهادکتاب /رمان عقاید یک دلقک

رمان عقاید یک دلقک

 نویسنده:

هاینریش بل

چرا پیشنهاد شده؟

«عقاید یک دلقک» یکی از تاثیرگذارترین رمان های قرن بیستم است. کتاب درباره دلقکی به نام هانس شینر است که از پنج سال قبل تا کنون در مجامع مذهبی ظاهر می شود و با سخنان طنز آمیز خود، تماشاگران را سرگرم می کند. او فرزند کارخانه دار معروفی است که به ثروت پدر، پشت پا زده و زندگی ساده ای را در پیش گرفته است. این کتاب که در مخالفت با اوضاع سیاسی و کلیسای محافظه کار آن زمان نوشته شده، اثری است تلخ و غم انگیز و بیش از همه، نظری انتقادی به کلیسای کاتولیک دارد. انتقاد بل از کلیسا نه تنها بی سابقه نیست که بسیارهم عمیق است. هاینریش بل معتقد است که کلیسا درسده گذشته به مردم آلمان خیانت کرده و با سکوت خود در برابر اعمال غیر انسانی هیتلر، عملااز او حمایت کرده است. این داستان در زمان انتشارش با انتقاد های بسیاری مواجه شد اما با گذشت زمان اهمیتی تاریخی پیدا کرد.

 هاینریش بُل – متفکر و نویسنده آلمانی – یکی از کسانی است که آثارش را می توان انعکاسی از تنهایی و پوچی انسان مدرن نامید . «عقاید یک دلقک» اثری است که در آن، این بازتاب در اوج خویش با فرم به تعامل رسیده و روانکاوی مشکلات روشنفکر و هنرمند جهان مدرن را به صورت کاملازیرپوستی مورد توجه قرار داده است. بل در این رمان با لحن خطابی خویش، دنیا را هدف می گیرد و در واقع بدین بهانه مخاطب را مورد نقد و خطاب قرار می دهد. کاری که در بسیاری از آثار محتواگرای قرن بیستم شاهد آن هستیم. اما ارجاعات درون متنی داستان به همراه شخصیت پردازی های بسیار قوی باعث می شود این خرده روایت ها در یک فرم کلی جای گرفته و به رشته هایی تارعنکبوت وار تبدیل شوند که جدایی حتی یک سطر بدون آسیب به کلیت اثر غیرممکن باشد.