نامه‌های عاشقانه مارسل پروست به حراج گذاشته شد

نامه‌های عاشقانه، تصاویر شخصی و دست‌نوشته‌های مارسل پروست، نویسنده سرشناس فرانسوی امروز در پاریس، پایتخت فرانسه به حراج گذاشته می‌شود.

در این حراجی، نسخه تصحیح شده جلد دوم در جستجوی زمان از دست‌رفته هم به فروش می‌رود. انتشار این کتاب به دلیل آغاز جنگ جهانی اول به تاخیر افتاد و برای همین، پروست فرصت بیشتری برای ویرایش کتاب یافت.

در این حراجی، تصاویری از مارسل پروست در یازده سالگی و عکسی که من ری، هنرمند آمریکایی در تختش هنگام مرگ از او گرفته بود به فروش خواهند رفت.

تصاویری از مارسل پروست و معشوقش که مادر پروست دستور داده بود آنها را از میان ببرند هم در این حراجی ارائه خواهند شد.

اشیاء متعلق به مارسل پروست توسط یکی از خویشاوندان دور او به حراج گذاشته شده که گفته است کتاب هفت جلدی در جستجوی زمان از دست رفته را نخوانده است.

این کتاب در ایران با ترجمه مهدی سحابی منتشر شده است.