مجید قیصری با بیان این‌که «باغ تلو» بدون هیچ توضیحی توقیف شده است، می‌گوید: این کتاب سال ۸۵ هم توقیف شد، ۱۴ سال صبر کردم و دوباره توقیف شد؛ «مرضیه» هم در جنگ اسیر شد هم در داستان.

مجید قیصری از توقیف «باغ تلو» می‌گوید

مجید قیصری با بیان این‌که «باغ تلو» بدون هیچ توضیحی توقیف شده است، می‌گوید: این کتاب سال ۸۵ هم توقیف شد، ۱۴ سال صبر کردم و دوباره توقیف شد؛ «مرضیه» هم در جنگ اسیر شد هم در داستان.

به گزارش تیتر هنر، این نویسنده درباره لغو مجوز رمان «باغ تلو» به ایسنا گفت: چند وقت پیش ناشرم می‌خواست یک‌سری کتاب را برای فروش به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی کند، با مراجعه به سایت متوجه شده بود که این کتاب بدون هیچ توضیح خاصی توقیف شده است. البته این کتاب در سال ۸۵ هم در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت آقای حسینی توقیف شده بود. من از چاپش صرف نظر کرده بودم و بعد ناشرم اصرار کرد و گفت الان دیگر مشکلی نیست و این کتاب را با طرح جلد جدید و با همان محتوا بدون هیچ تغییری تجدید چاپ کنیم. ارشاد هم استقبال کرده بود و هیچ مانعی نداشتیم. کتاب چهار ماهی بود که چاپ شده بود و  متاسفانه دوباره توقیفش کرده‌اند. ارشاد باید توضیح دهد مشکلش چه بوده است. به ما که دلیل توقیف را نمی‌گویند، شاید به شما گفتند.

 قیصری درباره قصه «باغ تلو» نیز گفت: قصه دختری است به نام مرضیه سیستانی، که اوایل جنگ به خرمشهر می‌رود و اسیر می‌شود. زمان جنگ و در سال‌های ۶۵_۶۶ با تعدادی از اسرای آزادشده به کشور برمی‌گردد. اما بعد از بازگشت مورد ظن دوست و فامیل قرار می‌گیرد و از او می‌پرسند به او تجاوز شده یا نه؟ مرضیه از این موضوع رنج می‌برد که کسی فداکاری‌هایی او را نمی‌بیند و سوال‌های نامربوط می‌پرسند. خانواده او چندباری مجبور می‌شوند خانه‌شان را عوض کنند. در نهایت به حاشیه تهران، جاده تلو در لشکرک می‌روند و آن‌جا هم آزار می‌بینند و در نهایت برادر که راوی قصه‌ است، سر جنونی به آن‌جا می‌رود و خواهر را آتش می‌زند.

او سپس بیان کرد: ۱۴ سال مقاومت کردم و دوباره صبر می‌کنم؛ «مرضیه» آن‌جا اسیر بوده، در داستان هم اسیر است. سناریو این است که او همیشه در حبس باشد.

مجید قیصری با بیان این‌که «باغ تلو» بدون هیچ توضیحی توقیف شده است، می‌گوید: این کتاب سال ۸۵ هم توقیف شد، ۱۴ سال صبر کردم و دوباره توقیف شد؛ «مرضیه» هم در جنگ اسیر شد هم در داستان.