ماجرای صادق چوبک و دوری‌اش از سیاست

صادق چوبک از این‌که به دام سیاست بیفتد سخت می‌هراسید. عبدالحسین نوشین به چوبک وعده داده بود اگر به حزب توده بپیوندد نشان ماکسیم گورکی به او اهدا خواهد شد. چوبک به حزب توده نپیوست و برای نشان ماکسیم گورکی ارزشی قائل نشد. عبدالحسین نوشین به اعتراض، چوبک را طرفدار مکتب هنر برای هنر خواند. چوبک در پاسخ گفت: «مگر تولستوی رمان جنگ‌وصلح را برای حزب کمونیست نوشته است.»
رسول پرویزی هم که رئیس لژیون خدمتگزاران بشر بود از جانب علم پیشنهاد عضویت داد. چوبک به این پیشنهاد نیز پاسخ منفی داد.
یک بار هم رضا براهنی از او خواهش کرد به کانون نویسندگان بپیوندد. چوبک در پاسخ گفت:
«به کسانی که علیه زور و قلدری مبارزه می‌کنند احترام می‌گذارم. ولی من فقط می‌نویسم. در ذاتم نیست که چیزی در کنار کسی دیگر امضا کنم.»

 

*برگرفته از کتاب دریایی که همیشه طوفانی بود؛ سیری در زندگی و آثار صادق چوبک به نویسندگب دکتر محمدرضا اصلانی