نشست خبری بعد از مراسم اختتامیه کن با حضور اصغر فرهادی و شهاب حسینی برگزار شد و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفتند.

فرهادی:این دو جایزه احترام به سینمای ایران است

 نشست خبری بعد از مراسم اختتامیه کن با حضور اصغر فرهادی و شهاب حسینی برگزار شد و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفتند.
به گزارش هفت هنر، نشست خبری بعد از مراسم اختتامیه کن با حضور اصغر فرهادی و شهاب حسینی برگزار شد و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفتند.

فرهادی در بخشی از این نشست و در جواب خبرنگاری با نام بردن از فیلم گاو گفت:  امشب این دو جایزه احترامی است به سینمایی که در ایران وجود دارد و من از کودکی با آنها مانوس بوده ام و کارگردانان آن، چه آنهایی که پیش از انقلاب کار می‌کردند و نتوانستند به کارشان ادامه دهند و چه فیلم هایی که پس از انقلاب ساخته شد.

شهاب حسینی نیز ابراز امیدواری کرد فرهنگ و هنر جای جنگ را بگیرد و مسایل بدون جنگ و خونریزی در دنیا حل شود.  وقتی آدمها به بهانه هنروفرهنگ دورهم جمع می‌شوند باهم مهربان‌ترند و هنر واسطه‌ای‌ است برای اینکه درک بهتری ازهم داشته باشیم.

نشست خبری بعد از مراسم اختتامیه کن با حضور اصغر فرهادی و شهاب حسینی برگزار شد و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفتند.