فراخوان ششمین دوره‌ مسابقه‌ داستان‌نویسی «شازده کوچولو» منتشر شد.

فراخوان مسابقه‌ داستان‌نویسی «شازده کوچولو»

فراخوان ششمین دوره‌ مسابقه‌ داستان‌نویسی «شازده کوچولو» منتشر شد.

به گزارش هفت هنر، این دوره مسابقه داستان‌نویسی «شازده کوچولو» همچون دوره‌های قبل ویژه‌ کودکان و نوجوانان نویسنده‌ زیر 15 سال است.

در متن این فراخوان آمده است:
“راز من این است و بسیار ساده است: فقط با چشم دل می‌توان خوب دید. اصل چیزها از چشم سر پنهان است.”
“از کتاب شازده کوچولو ”
ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺳﻼﻡ!
بله! با شما هستم! شما کودکان و نوجوانان نویسنده… حتما چیزی برای گفتن دارید و مهمتر این که می‌خواهید چیزی را کشف کنید… نوشتن نوعی کشف است که با تجربه به دست می‌آید. پس با دقت بیش‌تری به اطراف‌تان نگاه کنید تا به درک بیش‌تری برسید. پیش‌تر هم گفته‌ام: ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺏ ﻧﻤﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ!
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ حرف تازه‌ای ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ. قلم‌تان را بردارید و حرف‌های تازه و هر چیزی را که ذهن جست‌وجوگرتان کشف کرد در قالب داستان بریزید و به شازده کوچولو بدهید تا ماندگارترین اثر را به ایران‌زمین معرفی کند و لقب شاهزاده‌ سرزمین قصه‌ها به صاحبش بدهد.
علاقه‌مندان ﺗﺎ 15 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭند تا داستان‌های خود را ﺑه ﺁﺩﺭﺱ زیر ﺍﯾﻤﯿﻞ کنند:
princeprize2011@gmail.com
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻭﺑﻼﮒ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: www.princeprize.blogfa.com ﮐﺎﻣﻨﺖکنند.
قید کردنﺍﺳﻢ، ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺳﻦ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ در ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮ ضروری است و ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ, ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

همچنین لازم است ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺣﺘما عنوان داشته باشند.

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ 1 ﺗﺎ 10 ﺻﻔﺤﻪ A4 ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ نﻮشته شده باشد.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‌ ﺣﺘﻤﺎً باید ﺗﺎﯾﭗشده ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻭُﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ شود. بر اساس اعلام دبیرخانه فایل پی دی اف خوانده نخواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ دل‌شان ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴند و ارسال کنند و ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ در زمینه تعداد آثار نیست.

 جوایز این دوره جشنواره به شرح زیر است:
ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ، ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ‌ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﯾﺎ “ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ‌ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﺼﻪ‌ﻫﺎ”
ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ‌ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ پنجم

ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 29 ﮊﻭﺋﻦ، سال‌روز ﺗﻮﻟﺪ ” ﺁﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳﻨﺖ ﺍﮔﺰﻭﭘﺮﯼ” ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺎﺯﺩﻩکوچولو است و  هر ساله مسابقه داستان‌نویسی ویژه کودکان و نوجوانان  با همت گروهی از جوانان به آدرس princeprize.blogfa.com به همین مناسبت برگزار می‌شود.

فراخوان ششمین دوره‌ مسابقه‌ داستان‌نویسی «شازده کوچولو» منتشر شد.