سایت بیزینس اینسایدر با انتشار فهرستی از شغل‌های پرتنش، به افرادی که دچار استرس هستند توصیه کرد که برای دچار نشدن به مرگ ناگهانی، از این کارها دوری کنند.

شغل هایی که می توانند باعث مرگ ناگهانی شوند!

سایت بیزینس اینسایدر با انتشار فهرستی از شغل‌های پرتنش، به افرادی که دچار استرس هستند توصیه کرد که برای دچار نشدن به مرگ ناگهانی، از این کارها دوری کنند.

 

به گزارش هفت هنر طبق فهرست سایت آمریکایی بیزینس اینسایدر، خطرناکترین شغل‌ها عبارتند از:

 

– نیروهای پلیس، آتش‌نشانی و امدادگر: توانایی فرد برای تحمل استرس: 98.5

 

– تکنیسین بیهوشی: توانایی فرد برای تحمل استرس: 98.2

 

– کارمند مرکز تماس یا پیام: توانایی فرد برای تحمل استرس: 98.2

 

– پزشک زنان و زایمان: توانایی فرد برای تحمل استرس: 96.5

 

– پزشک جراح: توانایی فرد برای تحمل استرس: 96.2

 

– خلبان و کمک خلبان و مهندس پرواز: توانایی فرد برای تحمل استرس: 95.2

 

– پزشک آزمایشگاه: توانایی فرد برای تحمل استرس 95

 

– گوینده: توانایی فرد برای تحمل استرس 94.7

 

– روانپزشک: توانایی فرد برای تحمل استرس: 94.2

سایت بیزینس اینسایدر با انتشار فهرستی از شغل‌های پرتنش، به افرادی که دچار استرس هستند توصیه کرد که برای دچار نشدن به مرگ ناگهانی، از این کارها دوری کنند.