تهران حمام های زیادی داشته که اکثرشان تعطیل شده اند و یا از بین رفته اند، ولی بخت با حمام نواب یار بوده و نه تنها از بین نرفته است، بلکه مرمت هم شده است.

سینما، قتلگاه کریم آبمنگل را جاودانه کرد+ عکس

تهران حمام های زیادی داشته که اکثرشان تعطیل شده اند و یا از بین رفته اند، ولی بخت با حمام نواب یار بوده و نه تنها از بین نرفته است، بلکه مرمت هم شده است.

به گزارش هفت هنر حمام نواب از معدود گرمابه های تهران است که همچنان پا برجاست. دلیل آن  هم این است که لوکیشن یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم های سینمای ایران،یعنی فیلم قیصر در آنجا فیلم برداری شده است، سکانسی که قیصر کریم آبمنگل رو به قتل می رساند. از آن زمان نام حمام نواب بر سر زبان ها افتاد و به مرور زمان حالتی، نوستالژیک پیدا کرده است. این حمام  تبدیل به نمایشگاه صنایع دستی شده و بازدید کنندگان زیادی از این حمام دیدن می کنند. حمام-نواب-تهران-27655-همگردیحمام-نواب-تهران-122601-همگردی

تهران حمام های زیادی داشته که اکثرشان تعطیل شده اند و یا از بین رفته اند، ولی بخت با حمام نواب یار بوده و نه تنها از بین نرفته است، بلکه مرمت هم شده است.