آمار تماشاگران آثار نمایشی به صحنه در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهراز 27 خرداد تاکنون نشانگر تکمیل ظرفیت بیش از 100 درصدی تالارهای اجرایی نمایش‌ها بوده است.

روزهای خوب تئاتر شهر/استقبال 100 درصدی از نمایش ها

آمار تماشاگران آثار نمایشی به صحنه در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهراز 27 خرداد تاکنون نشانگر تکمیل ظرفیت بیش از 100 درصدی تالارهای اجرایی نمایش‌ها بوده است.

به گزارش هفت هنر، ، آثار نمایشی به صحنه در تالارهای اصلی، چهارسو و سایه مجموعه تئاتر شهر از 27 خرداد تاکنون با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه‌رو شدند.

نمایش «مجلس ضربت زدن» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی محمد رحمانیان که از روز 29 خرداد در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته طی روزهای گذشته با در نظر گرفتن ظرفیت 579 نفری این تالار و دو اجرایی شدن نمایش در برخی روزهای هفته میزبان  9هزار و 422  تماشاگر بوده است.

نمایش « بیگانه» نوشته آلبرکامو و کارگردانی مسعود دلخواه که از 30 خرداد ماه در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته در هفته‌ای که گذشته با در نظر گرفتن دواجرایی شدن نمایش در برخی روزهای هفته تاکنون 4 هزار و 287 تماشاگر داشته است.

«روزهای بی‌باران» نوشته و کار امین بهروزی هم که از روز 27 خرداد در تالار سایه به صحنه رفته، با در نظر گرفتن دو اجرایی شدن و ظرفیت 56 نفری این تالار پذیرای 909 تماشاگر بوده است.

بر اساس این گزارش از 27 خرداد ماه تا پایان روز پنجشنبه دهم تیر ماه در سه تالار فعال روزهای یاد شده تئاتر شهر با استقبال ویژه‌ای از سوی مخاطبان همراه بوده و این در حالی است که در هیچ یک از نمایش‌ها صندلی بدون تماشاگر وجود نداشته است و تعداد کثیری از مخاطبان با استفاده از بلیط اضافه ظرفیت به تماشای نمایش‌ها در تالارهای اصلی، چهارسو و سایه مجموعه تئاتر شهر نشسته‌اند این آمار نشان‌گر استقبال 100 درصدی مخاطبان از نمایش‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت تالارها بوده است.»

آمار تماشاگران آثار نمایشی به صحنه در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهراز 27 خرداد تاکنون نشانگر تکمیل ظرفیت بیش از 100 درصدی تالارهای اجرایی نمایش‌ها بوده است.