دولت چین دستور جمع‌آوری کتابهای ماریو بارگاس یوسا را صادر کرد.

دولت چین به جان کتاب‌های یوسا افتاد/ کشوری که طاقت انتقاد ندارد

دولت چین دستور جمع‌آوری کتابهای ماریو بارگاس یوسا را صادر کرد.

به گزارش تیتر هنر، پس از انتشار مطلب انتقادی ماریو بارگاس یوسا درباره پنهانکاری چین در ماجرای کورونا، دولت چین دستور به جمع‌ کردن کتاب‌های این نویسنده داد.

روز شنبه  گذشته وارگاس یوسا، ستونی را برای روزنامه ال اسپا در اسپانیا نوشت و در آن شدیدا به چین حمله کرد و از چین به دلیل پنهان‌کاری انتقاد کرده است.

همچنین سفیر چین در ایران واکنش تندی نسبت به سخنان سخنگوی وزارت بهداشت داشت که با انتقادات زیادی از سوی ایرانی‌ها مواجه شد.

گویا چینی‌ها در زمینه بیماری کرونا طاقت شنیدن هیچ انتقادی را ندارند و با شدیدترین شکل ممکن با هر انتقادی برخورد می‌کنند.

دولت چین دستور جمع‌آوری کتابهای ماریو بارگاس یوسا را صادر کرد.