شب گذشته‌دوشنبه 22 مهر تفاهم‌نامه‌ای میان موسسه‌فرهنگی اکو و خانه‌تئاتر، امضا شد.

در راستای امضای تفاهم نامه‌میان موسسه‌اکو و خانه‌تئاتر/ خانه‌تئاتر اکو ایجاد می شود

شب گذشته‌دوشنبه 22 مهر تفاهم‌نامه‌ای میان موسسه‌فرهنگی اکو و خانه‌تئاتر، امضا شد.

به گزارش تیتر هنر، شب گذشته‌22 مهرماه‌و در خلال جلسات هفتگی هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر برگزار شد ایرج راد رییس هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر، بهزاد فراهانی و اصغر همت اعضای هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر، نادر برهانی مرند نایب رئیس هسئت مدیره‌مرکزی، کوروش نریمانی و محمودرضا رحیمی اعضای این هیئت مدیره، شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه‌تئاتر، آرش دادگر مدیر تماشاخانه‌جوانمرد پذیرای مهدی مظاهری رئیس موسسه‌فرهنگی اکو و معاونین ایشان مجتبی مشیری و زهرا اسماعیل تبار بودند.

در ابتدا مدیر عامل خانه‌تئاتر ضمن خوشامد گویی گفت: براساس تصمیمی که در هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر گرفته‌شد و با دکتر مظاهری طرح شد، در نظر داریم با توجه به گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و گسترش فعالیت‌های متعدد خانه‌تتاتر اکو را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم ارتباطی را بین کشورهای عضو اکو با خانه‌تئاتر برقرار کنیم. طی جلسه‌ای که با بهزاد فراهانی اصغر همت و دوستان دیگر بازدیدی از اکو داشتیم، تفاهم نامه‌ای تنظیم شد که این تفاهم نامه‌در هیئت مدیره مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که این تفاهم نامه‌بین دو طرف امضا شود تا بتوانیم کارهایی عملیاتی و جدی را بتوانیم در حوزه‌فرهنگ و هنر برای خدمت‌رسانی به تئاتر داشته‌باشیم. امروز نیز پذیرای دکتر مظاهری و معاونین ایشان ایشان در هیئت مدیره‌هستیم تا این تفاهم نامه‌امضا شود. با توجه به اینکه نادر برهانی مرند را در جمع خود داریم که دبیر جشنواره‌بین‌المللی تئاتر فجر است از طریق اکو می توان کار جدی دیگری را نیز انجام داد. برخی از فعالیت‌های خصوصی را در نظر گرفتیم به سمت اکو بفرستیم، مانند جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر الف که با موضوع صلح در حال فعالیت هستند و به اکو معرفی کرده‌ایم.

سپس رئیس هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر ایرج راد ضمن ابراز خوشبینی به این تفاهم نامه‌توضیح داد: خانه‌تئاتر همواره‌درصدد بوده‌و هست که زمینه‌مسائل تئاتر و همچنین مسائل فرهنگی بتواند ارتباطات گسترده‌تری پیدا کند و تلاش خود را از طریق شورای عالی، کمیسیون‌های مختلف و انجمن‌های متعددی که در خانه‌تئاتر وجود دارد انجام داده‌است و اکنون آمادگی این را دارد تا بضاعتی موجود را در زمینه‌های مختلف به خصوص گسترش تئاتر و مسائل فرهنگی هنری  گسترش دهد.

پس از ایشان محمد مهدی مظاهری رئیس موسسه‌فرهنگی اکو گفت: خوشحالم که در حضور پیشکسوتان حوزه‌تئاتر هستیم. همیشه‌حرفم این بوده‌است که تئاتر هم یکی از مولفه‌های مهم دیپلماسی فرهنگی است و به نظر من اگر از بیشتر از سینما تاثیر‌گذار نباشد جهت حضور زنده‌نیروی انسانی کمتر تاثیر‌گذار نیست. لذا در متن تفاهم نامه‌بحث خانه‌تئاتر اکو مطرح شد. در روزگارانی که اختلافات عمیقی در حوزه‌های مختلف به لحاظ سیاسی وجود دارد فرهنگ و هنر و ادب می تواند آلام و مرحمی باشد که این تنش ها را تا حدی کنترل کند و کاهش دهد. ما برای نزدیکی و همکاری با خانه‌تئاتر آمادگی داریم و امیدواریم این خانه‌که یک نهاد خودجوش مردمی است پیش از آن که دولت محور شود بتواند همزاد خود را در کشورهای عضو اکو پیدا کند.

مظاهری با اشاره‌به حضور دبیر سی و هشتمین جشنواره‌بین‌المللی تئاتر فجر در هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر افزود: این آمادگی را داریم که مانند جشنواره‌موسیقی فجر بخش پژوهش جشنواره‌تئاتر فجر را نیز بر عهده‌بگیریم. در این راستا تفاهم نامه‌ای که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا کرده‌ایم نیز کمک کننده‌خواهد بود.

در ادامه‌ این جلسه‌ اصغر همت عضو هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر با توضیح پیش بینی فعالیت‌های بین‌المللی در اساسنامه‌خانه‌تئاتر گفت: این تفاهم نامه‌می تواند بخشی را که در خصوص فعالیت بین‌المللی در اساسنامه‌خود پیش بینی کرده‌ایم درکنار شما سرعت ببخشد. شاید این بهترین اتفاقی بود که برای خانه‌تئاتر می تواند به جهت معرفی خانه‌به سازمان‌های بین‌المللی اتفاق بیفتد به خصوص که این ارتباط و معرفی به صورت دو جانبه رخ می دهد.

پس از همت نادر برهانی مرند، دبیر دو دوره‌سی و هفتم و سی و هشتم جشنواره‌بین‌المللی تئاتر فجر و جشنواره‌بین‌المللی الف بیان کرد: این تعامل و هم افزایی را به فال نیک می گیرم و مطمئنم که اتفاقات خوبی از قبل این همراهی خواهد افتاد. واقعیت این است که ما با همسایه های خود به خصوص در حوزه‌تئاتر تعامل فرهنگی بسیار کمی داشته‌ایم در حالی که همیشه‌چشم غربی ها برای یافتن تازه‌ها در حوزه‌تئاتر به شرق بوده‌و این فرصت مغتنمی برای ماست. هر چند دیر هم شده‌اما خوشحالیم این اتفاق در حوزه‌تشکل مردم نهاد اتفاق می افتد. اگر در مورد جشنواره‌تئاتر هم بتوانیم هم افزایی بیشتری داشته‌باشیم من حتما کمک خواهم کرد. ممنون همراهی و همکاری موسسه‌اکو با جشنواره‌بین‌المللی تئاتر الف نیز هستم.

سپس سخنگوی هیئت مدیره‌مرکزی خانه‌تئاتر محمودرضا رحیمی گفت: اتفاق امروز اتفاقی بسیار شگفت انگیز است. با توجه ‌به همزبانی ما با برخی از کشورهای همسایه و مشترکات فرهنگی با دیگر همسایه ها قطعا نیاز به مراوداتی با خارج از کشور داشته و داریم.

پس از آن آرش دادگر مدیر تماشاخانه‌جوانمرد خانه‌تئاتر نیز به این مقوله‌اشاره‌کرد که چنین تفاهمی سبب آشنایی و نزدیکی هرچه‌بیشتر فرهنگ و هنر ما به کشورهای هم‌فرهنگ همسایه ‌خواهد شد و گفت: اگر این تفاهم نامه‌صورت پذیرد فرهنگ بیشتری به ما اضافه‌خواهد شد و امیدوارم که با این تفاهم نامه‌ما بتوانیم بیشتر از این در مورد پیرامون کشور خود بدانیم.

کوروش نریمانی نیز امیدواری خود به دستاورهای این تفاهم نامه‌را چنین بیان کرد: به عنوان یک تئاتری و من‌باب تذکر امیدوارم این تفاهم نامه‌و اقدامات بعدی که اتفاق خواهد افتاد منجر به تعاملات فرهنگی بین ملت ها و دولت ها در جهت تقویت تئاتر ملی و بومی ما شود. منتها وقتی حرف از تئاتر ملی می شود مدام راجع به شکل خاصی از نمایش سنتی (یک شکل موضعی) می کنیم که به عقیده‌من صدور چنین شکلی از تئاتر بومی و سنتی برای معرفی تئاتر ما به دیگر کشورها مناسب نخواهد بود. امیدوارم نمایش‌هایی که از کشور ما به نمایندگی در کشورهای دیگر اجرا می شود و نمایش‌هایی که از کشورهای دیگر در کشور ما به نمایش درمی آیند هم رنگ و بوی تئاتر ملی داشته‌باشد و هم برآیند تئاتر روز آن کشورها باشد.

سپس مجتبی مشیری دبیر فرهنگی اکو و معاون محمد مظاهری گفت: فرصت ها مانند برق و باد می گذرد و امیدوارم برخی از مسائلی که امروز در مورد آنها صحبت کردیم به سرعت اجرایی کنیم که مهمترین مبحث آن خانه‌تئاتر اکوست.

پس از وی زهرا اسماعیل تبارمعاون دیگر موسسه‌فرهنگی اکو نیز ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این تفاهم نامه‌ بابی برای همکاری بیشتر باشد، تلاش کنیم تا کشورهای عضو اکو از فضایی که این تفاهم نامه‌به وجود می آورد بهره‌مند شوند، در حد همین امضا باقی نماند و به سمت اجرایی شدن پیش رود.

شهرام گیل آبادی نیز در پاسخ به این دو درخواست اشاره‌کرد: در راستای این تفاهم نامه‌به سرعت و بدون اتلاف وقت دو نمایشگاه‌ عکس و نسخ تعزیه‌ را برگزار خواهیم کرد و از یکشنبه هفته‌آینده‌ نیز آمادگی پذیرش سفرای اکو را در خانه‌تیاتر داریم؛ قصدمان اجرایی کردن  این تفاهم نامه‌عملیاتی است.

در پایان تفاهم نامه توسط شهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر و مهدی مظاهری، رئیس موسسه اکو امضاء شد و سپس حاضران به بازدید از بخش‌های مختلف خانه‌تئاتر پرداختند.

شب گذشته‌دوشنبه 22 مهر تفاهم‌نامه‌ای میان موسسه‌فرهنگی اکو و خانه‌تئاتر، امضا شد.