جمال شورجه درباره چرایی مطرح‌شدن برخی تعابیر سیاسی درباره جوایز سینمای ایران در جشنواره فیلم کن، گفت: اگر به سوابق این جشنواره نگاه کنیم، من هم معتقد هستم این جشنواره با وجود وجوه هنری، سیاسی هم هست.

جمال شورجه:ای کاش اصغر فرهادی مسائل جهان اسلام را به تصویر بکشد

جمال شورجه درباره چرایی مطرح‌شدن برخی تعابیر سیاسی درباره جوایز سینمای ایران در جشنواره فیلم کن، گفت: اگر به سوابق این جشنواره نگاه کنیم، من هم معتقد هستم این جشنواره با وجود وجوه هنری، سیاسی هم هست.

به گزارش هفت هنر وی گفت:متأسفانه فیلم آقای فرهادی را ندید‌ه ام و نمی‌توانم درباره فیلم اظهار نظر قطعی کنم و بگویم به چه دلیل این جایزه به او تعلق گرفته است.

او ادامه داد: به‌هر‌روی بازی درخشان شهاب حسینی، بازیگر خوب سینمای ما، لابد آن‌قدر خوب بوده که جایزه بهترین بازیگر این جشنواره به او تعلق گرفته است؛ اما درباره خود فیلم نمی‌توانم و اینکه مطابق سیاست‌گذاری‌های جشنواره بوده و به دلایل سیاسی جایزه گرفته یا بُعد هنری آن در نظر گرفته شده است، نظری ندارم.

شورجه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: البته فیلم‌نامه فیلم «فروشنده» را مدت‌ها قبل در وزارت ارشاد خوانده بودم. می‌توانم بگویم این فیلم‌نامه از بهترین آثار آقای فرهادی است؛ اما درعین‌حال رویکرد تلخ و گزنده‌ای داشت و به مشکلات زنان پرداخته بود که در جامعه ما دچار خفقان هستند و به آنها ظلم می‌شود.چنین رویکرد‌هایی در فیلم‌نامه بود؛ خانواده‌ای که در حال فروپاشی است و از این جهت رویکرد مناسبی نداشت.او ادامه داد: با‌این‌حال باید به شهاب حسینی به‌دلیل اینکه توانست جایگاه بازیگری در ایران را قدرتمندتر کند، تبریک می‌گویم و البته به آقای فرهادی؛ ای کاش فیلم‌نامه‌ای نوشته بود که می‌توانست موضوعات حال حاضر جهان اسلام را به تصویر بکشد و چنین مسائلی را بازتاب دهد. پرداختن به مضامین خودساخته یا خودپرداخته یا مضامینی که شاید معدود مصادیقی در جامعه ما داشته باشد و عمومیت ندارد، به نظرم نمی‌تواند برای کشور ما افتخارآفرین باشد.

جمال شورجه درباره چرایی مطرح‌شدن برخی تعابیر سیاسی درباره جوایز سینمای ایران در جشنواره فیلم کن، گفت: اگر به سوابق این جشنواره نگاه کنیم، من هم معتقد هستم این جشنواره با وجود وجوه هنری، سیاسی هم هست.