سرپرست گروه تئاتر پلاتو گفت: بعد از اجرای موفق توریست که در جریان کارگاه از ایده تا اجرا و در محیط روباز پارک ساعی اجرا شد ، بنا داریم نمایش دیگری را در قالب کارگاهی اجرا کنیم.

جذب بازیگر در پارک ساعی

سرپرست گروه تئاتر پلاتو گفت: بعد از اجرای موفق توریست که در جریان کارگاه از ایده تا اجرا و در محیط روباز پارک ساعی اجرا شد ، بنا داریم نمایش دیگری را در قالب کارگاهی اجرا کنیم.

به گزارش هفت هنر، بهنود بهلولی با اعلام آغاز فراخوان بازیگری در گروه تئاتر پلاتو افزود: کارگاه تازه که «تردید» نام دارد در شکل نمایش و محل اجرا تفاوت های عمده ای با «توریست» دارد. ما قصد داریم با به چالش کشیدن نمایشنامه هملت مواجهه جدیدی با این متن داشته باشیم.
کارگردان نمایش توریست با بیان این که اولین فراخوان جذب هنرجو برای این کارگاه منتشر شده گفت: در ادامه ممکن است چند فراخوان دیگر نیز از طریق گروه اعلام شود و علاقمندان به  بازیگری می توانند بعد از ثبت نام و انجام معارفه در این کارگاه شرکت کنند.
گروه تئاتر پلاتو به سرپرستی بهنود بهلولی شهریور و مهر سال گذشته نمایش توریست را که تجربه ای در حیطه تئاتر محیطی بود در محیط باز فرهنگسرای سرو و پارک ساعی به اجرا بردند که با استقبال تماشاگران و منتقدان همراه بود.

سرپرست گروه تئاتر پلاتو گفت: بعد از اجرای موفق توریست که در جریان کارگاه از ایده تا اجرا و در محیط روباز پارک ساعی اجرا شد ، بنا داریم نمایش دیگری را در قالب کارگاهی اجرا کنیم.