تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد محمدتبریزی

شماره ثبت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۲۱۳۶

شماره تماس:۲۲۹۷۶۶۹۶

ارتباط مستقیم با سردبیر: ۰۹۱۲۵۴۴۴۲۴۸

آدرس ایمیل:

ahmad.m.t18@gmail.com

titrhonar@gmail.com

info@titrhonar.ir

 

 

«هنر» اندیشه و «فرهنگ» دغدغه ماست.