پرفورمنس محیطیِ «جابه‌جایی، یک سانتی‌متر نزدیک‌تر» به طراحی و کارگردانی نصیر ملکـی‌جو اولین سه‌گانه از اجراهای خود را در مرداد ماه هزار و سیصد و نود و نه به پایان رساند.

برج‌های آزادی و میلاد یک سانتی‌متر به تئاترشهر نزدیک شدند

پرفورمنس محیطیِ «جابه‌جایی، یک سانتی‌متر نزدیک‌تر» به طراحی و کارگردانی نصیر ملکـی‌جو اولین سه‌گانه از اجراهای خود را در مرداد ماه هزار و سیصد و نود و نه به پایان رساند.

به گزارش تیتر هنر، اپیزود اول این اجراها با نام”جابه‌جایی تئاترشهر یک سانتی‌متر نزدیک‌تر به مجسمه‌ی فرهاد قفل‌زن (ساخته‌ی پرویز تناولی)” بود که در تاریخ‌های نهم، دهم و دوازدهم مرداد ماه در محوطه‌ی بیرونی تئاتر شهر اجرا شد.

بعد از نزدیک شدن ساختمان تئاترشهر به مجسمه‌ی فرهادِ قفل‌زن، این بار در اپیزود دومِ این سه گانه، برج  آزادی از مسیر خیابان انقلاب به مجموعه‌ی تئاترشهر که مهم‌ترین نماد تئاتری کشور است یک سانتی‌متر نزدیک شد. این اجرا به هنرمند معاصر ایرانی، حسین امانت، طراح و معمار برج آزادی تقدیم شد.

یک روز بعد از جابه‌جاییِ برجِ آزادی، در تاریخ بیست و چهارم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و نه در سومین اپیزود این سه گانه، برج میلاد یک سانتی‌متر به ساختمان تئاترشهر نزدیک شد.

هم اکنون در بخش ملیِ پروژه‌ی “جابه‌جایی، یک سانتی‌متر نزدیک‌تر” برج آزادی و برج میلاد هرکدام به اندازه‌ی یک سانتی‌متر به مجموعه‌ی تئاترشهر نزدیک شده‌اند.

یکی از اهداف این پروژه نزدیک‌تر کردن اماکن فرهنگی، هنری، تاریخی ایران و جهان به یکدیگر با هدف ایجاد صلح جهانی است.

پرفورمنس محیطیِ «جابه‌جایی، یک سانتی‌متر نزدیک‌تر» به طراحی و کارگردانی نصیر ملکـی‌جو اولین سه‌گانه از اجراهای خود را در مرداد ماه هزار و سیصد و نود و نه به پایان رساند.