دو کتاب تازه از اسلامی ژیژک و آنتنیو گرامشی با ترجمه کامران برادران به نمایشگاه کتاب می‌رسد.

انتشار ترجمه‌ای تازه از آثار گرامشی و ژیژک در ایران

دو کتاب تازه از اسلامی ژیژک و آنتنیو گرامشی با ترجمه کامران برادران به نمایشگاه کتاب می‌رسد.

به گزارش هفت هنر، انتشارات حکمت کلمه همزمان با نمایشگاه کتاب و کتاب «خواست ناممکن» نوشته‌ اسلاوی ژیژک و «سوسیالیسم، فاشیسم و انقلاب» نوشته‌ آنتونیو گرامشی را با ترجمه کامران برادران عرضه می‌کند.

کتاب «خواست ناممکن» مجموعه‌ مصاحبه‌‌های اسلاوی ژیژک فیلسوف و نظریه‌پردازِ اسلوونیایی در سال ۲۰۰۹ انجام داده است. ژیژک در این کتاب به مضامینی چون بهار عربی، سیاست و مسئولیت، فروپاشی کمونیسم در دهه‌ی ۱۹۹۰ و همچنین اشکال جدید تبعیض نژادی در قرن بیست‌ویک می‌پردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: در سیاست امروز، خطر نه بی‌‌کنشی که فعال‌‌نمایی است؛ یعنی اصرار به فعالیت و مشارکت. مردم همواره مداخله می‌‌کنند و تلاش دارند کاری بکنند؛ مانند آکادمیسین‌‌هایی که مباحثه‌‌های بی‌‌معنی ترتیب می‌دهند. کاری که واقعاً سخت است گام به عقب نهادن و پس نشستن است. قدرتمندان معمولاً حتی مداخله‌‌ای انتقادی را هم به سکوت ترجیح می‌‌دهند و تلاش می‌‌کنند ما را درگیر دیالوگ کنند تا مطمئن شوند بی‌‌کنشی یا انفعال نامیمون‌مان شکسته شده است. ما تمام مدت در تکاپوییم تا مطمئن شویم چیزی تغییر نمی‌کند. در برابر این وضعیت درون‌انفعالی، نخستین قدم انتقادی راستینْ پس نشستن، بی‌کنشی و رویگردانی از مشارکت است. این گامِ آغازینْ راه را برای کنش راستین می‌گشاید، کنشی که به‌ ‌شکلی مؤثر مختصات همه‌ چیز را تغییر دهد.

کتاب «سوسیالیسم، فاشیسم و انقلاب» نیز ترجمه‌ ۵ مقاله از گرامشی فیلسوف و نظریه‌پرداز ایتالیایی است که به موضوعاتی چون فاشیسم، قدرت‌گیری آن در میان مردم و همچنین چگونگی فائق آمدن حزب سوسیالیسم وقت ایتالیا بر آن می‌پردازد.

کتاب «خواست ناممکن» در ۱۸۴ صفحه و به قیمت ۱۴ هزار تومان  و کتاب «سوسیالیسم، فاشیسم و انقلاب» در ۴۸ صفحه و به قیمت ۳۸۰۰ تومان توسط انتشارات حکمت‌کلمه در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

دو کتاب تازه از اسلامی ژیژک و آنتنیو گرامشی با ترجمه کامران برادران به نمایشگاه کتاب می‌رسد.