۵۰ کیلو آلبالو کار دست اعضای شورای پروانه نمایش داد/ایوبی:بیشتر اعضای شورای پروانه نمایش تغییر خواهند کرد
۵۰ کیلو آلبالو کار دست اعضای شورای پروانه نمایش داد/ایوبی:بیشتر اعضای شورای پروانه نمایش تغییر خواهند کرد

بیشتر اعضای شورای پروانه نمایش به دلیل بی نظمی در برگزاری جلسه مشاهده فیلم ها و خروجی آن تغییر خواهند کرد. به گزارش هفت هنر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در خصوص تغییرات به وجود آمده در میان اعضای شورای پروانه نمایش گفت: علت این تغییر به خاطر کمرنگ بودن عملکرد برخی از آنهاست […]

بیشتر اعضای شورای پروانه نمایش به دلیل بی نظمی در برگزاری جلسه مشاهده فیلم ها و خروجی آن تغییر خواهند کرد.

به گزارش هفت هنر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در خصوص تغییرات به وجود آمده در میان اعضای شورای پروانه نمایش گفت: علت این تغییر به خاطر کمرنگ بودن عملکرد برخی از آنهاست که طبق تصمیمات اتخاذ شده بیشتر اعضا عوض خواهند شد. از طرفی به علت قطعی نبودن تصمیم گیری در مورد یکی از اعضا، اسامی را فردا صبح اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: قرار بود قبل از برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر این تغییرات اتفاق بیفتد اما با توجه به بی نظمی در روند انجام کارها به الان موکول شد.

 ایوبی درباره تاثیرگذاری انتقادات دری و لطیفی نسبت به فیلم کاهانی و حواشی مرتبط با توقیف این فیلم، اظهار داشت: به شما اطمینان قطعی می دهم که هیچ فشاری از این جهت نبوده.  در کل به نظر شورای پروانه نمایش در این باره احترام می گذارم که آیا فیلمی نمایش داده شود یا نه.

 ایوبی در پاسخ به این سوال که آیا خود شما فیلم کاهانی را دیده اید اظهار داشت: شورای پروانه نمایش هر فیلمی را بخواهند من می بینم اما این فیلم را ندیده ام و برای توقیف کلی خود آن ها تصمیم نهایی را می گیرند.

 وی در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد: از اعضای شورای پروانه نمایش قبلی تشکر می کنم.