۴۹ رسانه مجوز گرفتند
۴۹ رسانه مجوز گرفتند

هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار ۴۹ رسانه را صادر کرد.

هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار ۴۹ رسانه را صادر کرد.

به گزارش هفت هنر، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز انتشار‌ ۴۹ رسانه و تغییر وضعیت ۱۰۱ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه امروز این هیئت خبر داد.

علاالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: «در جلسه مورخ چهارم بهمن ۹۵ ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۴۹ رسانه مجوز انتشار دریافت کردند.

او افزود: «در این جلسه همچنین تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسوولی ۱۰۱ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.»