دهقانکار از خرید ۴۵۸هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸میلیارد و ۱۳۷میلیون و ۵۹۱هزار و ۷۳۰ریال در ۸۱۶کتابفروشی از ۳۱استان کشور در طرح پاییزه کتاب ۹۹ خبر داد.

دهقانکار از خرید ۴۵۸هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸میلیارد و ۱۳۷میلیون و ۵۹۱هزار و ۷۳۰ریال در ۸۱۶کتابفروشی از ۳۱استان کشور در طرح پاییزه کتاب ۹۹ خبر داد.

به گزارش تیتر هنر، ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با پایان پانزدهمین دوره طرح های یارانه حمایتی از کتابفروشی ها با عنوان”پاییزه کتاب ۹۹” گفت: این دوره از طرح پاییزه کتاب۹۹ که همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸۱۶ کتابفروشی فعال  از ۳۱ استان کشور به پایان رسید. تعداد کتابفروشی های این دوره در مقایسه با طرح پاییزه کتاب سال گذشته که به مدت ۱۳روز در  ۵۸۵ کتابفروشی برگزار شد رشد ۳۹درصدی را نشان می دهد.

دهقانکار افزود: در این دوره از کل کتابفروشی های متقاضی طرح پاییزه کتاب ۹۹، ۶۸۸کتابفروشی از سایر استان ها و  ۱۲۸ کتابفروشی از تهران در طرح مشارکت داشتند که در مقایسه با طرح مشابه سال گذشته افزایش۴۱درصدی و ۳۲درصدی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه از بین کتابفروشی های حاضر در طرح،  ۲۱۴کتابفروشی در کنار فروش حضوری، فروش مجازی نیز داشتند، گفت: ۲۶کتابفروشی در استان تهران و ۱۸۸ کتابفروشی از سایر استان ها فروش مجازی نیز داشتند. این کتابفروشی ها توانستند ۱۳هزار و ۱۹۸نسخه کتاب بفروشند که از این رقم کتابفروشی های تهران سهم هزار و ۷۱۱نسخه ای و سایر استان ها سهم ۱۱هزار و ۴۸۷ نسخه ای داشتند. در پاییزه کتاب ۹۹، دو هزار و ۹۸۳نفر به صورت مجازی کتاب خریدند که از این تعداد۲۸۴ تهرانی و دوهزار ۶۹۹ غیر تهرانی از فرصت خرید مجازی در این طرح استفاده کردند.

دهقانکار ادامه داد: در پاییزه کتاب ۹۸، ۳۲۰هزار و ۹۸۶نسخه کتاب به مبلغ ۹۸میلیارد و ۵۹۴میلیون و ۵۹۸هزار و ۳۹۷ ریال فروخته شد اما تعداد کتاب های فروخته شده در پاییزه امسال با افزایش ۴۳درصدی به ۴۵۸هزار و ۸۳۳نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸میلیارد و ۱۳۷میلیون و ۵۹۱هزار و ۷۳۰ریال رسیده است. ۹۷کتابفروشی در  تهران در پاییزه کتاب سال گذشته ۴۳هزار و ۸۳۵نسخه کتاب فروختند اما ۱۲۸کتابفروشی در پاییزه کتاب امسال توانستند ۷۰هزار و ۵۴۸نسخه کتاب بفروشند که در مقایسه با طرح مشابه سال گذشته ۶۱درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: از کل  کتاب های به فروش رفته در پاییزه کتاب ۹۸، ۲۷۷هزار و ۱۵۱نسخه کتاب در استان تهران به فروش رفته که این رقم در طرح پاییزه ۹۹با افزایش ۴۰درصدی به ۳۸۸هزار و ۲۸۵نسخه کتاب رسیده است.

دهقانکار با بیان اینکه  ۶۵هزار و ۳۴۷ نفر در پاییزه کتاب سال گذشته کتاب خریدند که این تعداد با افزایش ۸۷درصدی در پاییزه کتاب سال جاری به ۱۲۲هزار و ۱۲۷نفر رسیده است، گفت:  ۱۱هزار و ۱۸۰  شهروند تهرانی در پاییزه کتاب ۹۸ کتاب خریدند که این رقم در پاییزه کتاب ۹۹ با افزایش ۸۵درصدی به ۲۰هزار و ۶۶۹نفر رسید. همچنین ۵۴هزار و ۱۶۷نفر در پاییزه سال گذشته در سایر استان ها کتاب خریدند که در پاییزه سال جاری با افزایش ۸۷درصدی به ۱۰۱هزار و ۴۵۸نفر رسید.

وی گفت: استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس‌، کردستان، آذربایجان شرقی، گیلان، خوزستان و مازندران جزو پرفروش ترین استان ها بر اساس مبلغ فروش بودند و استان های  تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس، گیلان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی جز  پرفروش ترین استان ها بر اساس تعداد کتاب شناخته شدند.

دهقانکار در پایان به کتابفروشی های پرفروش طرح پاییزه کتاب ۹۹ اشاره کرد و گفت:  دنیای کتاب قم، پاتوق کتاب شهرکرد، کتاب فرازمند رشت، نشر ثالث تهران، پاتوق کتاب شیراز، شهر کتاب مشهد، کتاب آبان مشهد، ماه‌پیشونی تهران، پاتوق کتاب اراک و فروشگاه بوکتاب بندرعباس رتبه‌های یکم تا دهم کتابفروشی ها را به‌لحاظ تعداد کتاب‌های فروخته شده به خود اختصاص داده‌اند.