۲۰ درصد تخفیف برای خرید کتاب های فلسفی
۲۰ درصد تخفیف برای خرید کتاب های فلسفی

کتابفروشی انتشارات حکمت همزمان با آغاز ترم تحصیلی جدید تخفیف ویژه‌ای برای فروش کتاب‌های خود در نظر گرفته است.

کتابفروشی انتشارات حکمت همزمان با آغاز ترم تحصیلی جدید تخفیف ویژه‌ای برای فروش کتاب‌های خود در نظر گرفته است.

به گزارش هفت هنر کتابفروشی انتشارات حکمت همزمان با آغاز ترم تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها تخفیف ویژه‌ای برای فروش کتاب‌های خود در نظر گرفته است.

در این طرح همه کتاب‌های کتاب‌فروشی حکمت که شامل مجموعه کاملی از کتاب های این نشر به همراه کتاب‌های فلسفی انتشارات دیگر است، با ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت پشت جلد کتاب‌ها عرضه می‌شود.

علاقه مندان به تهیه کتابهای مورد نظر خود می‌توانند به صورت تلفنی با شماره‌های ۶۶۴۶۱۲۹۲ یا ۶۶۴۱۵۸۷۹ یا ۶۶۹۵۰۹۸۷ تماس بگیرند.