اسامی فیلمنامه های منتخب مرحله دوم بخش کوتاه داستانی مسابقه «چهل سال چهل فیلم» اعلام شد. به گزارش روابط عمومی «چهل سال چهل فیلم، هیئت داوران چهل سال چهل فیلم متشکل از منیر قیدی، امید شمس، علیرضا دهقان، بهروز نورانی پور و محمود ردایی ۱۸ فیلمنامه مرحله دوم بخش مسابقه را معرفی کردند، این فیلمنامه […]

اسامی فیلمنامه های منتخب مرحله دوم بخش کوتاه داستانی مسابقه «چهل سال چهل فیلم» اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی «چهل سال چهل فیلم، هیئت داوران چهل سال چهل فیلم متشکل از منیر قیدی، امید شمس، علیرضا دهقان، بهروز نورانی پور و محمود ردایی ۱۸ فیلمنامه مرحله دوم بخش مسابقه را معرفی کردند، این فیلمنامه ها عبارتند از: آخرین پیراهن (محمدعلی هاشم پور)، اتاق عقد (حسن حبیب زاده)، امپرسیون(یحیی نظری)، ایران (مهدی آخوندی)، پرستار کوچک (علی اصغر احمدی مقدم)، پینتبال(علی عرفان فرهادی)، خانه پدری(علی جعفرآبادی)، در قلب خاک (حامد بهلول قوچانی)، روز کور (کیوان صادقی)، زنان لجمن(زیور حجتی)، سپرده به زمین (پویا نبی)، سرپناه (علی کیوان)، سینزدهمین (امیرحسین ریاحی)، صفر مرزی (محمدمنعم)، کت قرمز(محمدابراهیم حاجی زاهدی)، کسی آن سوی دنیا نیست (طوفان نهان قدرتی)، کوله پشتی (علی اصغر احمدی مقدم) و  گیله مرد (احسان مرادی)

مسابقه «چهل سال چهل فیلم» به دبیری حسین صابری برگزار می‌شود.