وفاداری صداپیشه جناب‌خان به یک عهد قدیمی + عکس
وفاداری صداپیشه جناب‌خان به یک عهد قدیمی + عکس

محمد بحرانی به دلیل عهدی که در کودکی با برادرش بسته بود، طرفدار تیم ملی آلمان شد.

محمد بحرانی به دلیل عهدی که در کودکی با برادرش بسته بود، طرفدار تیم ملی آلمان شد.

به گزارش هفت هنر،  صداپیشه جناب‌خان داستان پیوستن خود به جمع هواداران تیم ملی آلمان را از زبان برادرش اینگونه روایت می‌کند:

«داستان هواداری فوتبالی من را به روایت برادرم امیر بخوانید:

سال‌ها پیش بود. چارده پونزده ساله بودم، و عاشق فوتبال. شبانه‌روز در کوچه‌ها مشغول بازی و هوادار درجه یک تیم آلمان. هواداری سرسخت. اگر اشتباه نکنم جام نود بود. محمد، برادر دوست داشتنیم، هشت نه ساله بود. کوچک‌تر از آن بود که طرفدار تیم خاصی باشد. اما از لج من الکی طرفدار تیم‌های مقابل آلمان می شد و سربه‌سر من می گذاشت. یک روز قبل از یک بازی مهم آلمان کشیدمش در اتاق و در را بستم. گفتم محمد تمام دارائیم را به تو می‌دهم و تو هم طرفدار آلمان شو. نمی دانم چرا اینقدر برایم مهم بود. تمام دارائیم، یک سکه ی پنج تومنی زرد بود. اولش کمی شیطنت کرد. ولی قبول کرد. گفت : باشه، دیگه آلمانی می شم و تا آخر عمر آلمانی می مونم. شادمان شدم و شادمان شدیم و دیگر همیشه در کنار هم از برد تیم لذت می بردیم و در باخت‌هایش همدرد بودیم. کرکری می خواندیم و امروز بعد از همه این سال‌ها محمد به شدت و بیش از من طرفدار این تیم است. همه می‌دانند که تعصبی عجیب و باورنکردنی دارد. عهدی که درکودکی بست و عجیب پای آن ماند. یک پنج تومنی زرد رنگ و یک عمر وفاداری به پیمان»

بحرانی در ادامه باز هم توضیح می‌دهد که نوشته روایت برادر اوست : «پی نوشت : بعضی از کامنتها نشان‌گر اینه داستان رو به خوبی متوجه نشدن. شاید هم من بد گفتم. در این قصه برادر کوچیکه و اونی که پنج تومنی رو گرفته منم. در واقع نویسنده  این قصه برادر بزرگ بنده، امیر است.»