واکنش تند مازیار میری به حرف‌های عباس جدیدی
واکنش تند مازیار میری به حرف‌های عباس جدیدی

مازیار میری کارگردان سینما به سخنان عباس جدیدی واکنش نشان داد.

مازیار میری کارگردان سینما به سخنان عباس جدیدی واکنش نشان داد.

به گزارش هفت هنر، مازیار میری کارگردان سینما در صفحه اینستاگرامش درخصوص سخنان اخیر عباس جدیدی درباره هنرمندان واکنش نشان داد.

او دراین باره نوشت: «امروز اقاى عباس جدیدى (عضو محترم شوراى شهر تهران) فرمودند: «بازیگران شاخ بز را هم نمى‌تواند بشکنن! این رو در مورد انتقاد اهل هنر از عملکرد اعضاى شوراى شهر فرمودند.

البته درست فرمودند کار اهل فرهنگ و هنر شاخ کندن بز نیست، شاخ کندن مرد دلاورى چون ایشان را مى‌خواهد….این بار یادمان باشد در موقع راى دادن به اعضاى محترم شوراى شهر شاخ کندن بز را در نظر داشته باشیم. ایمن سازى شهر و مراقبت ازمردم شهر کارى بى‌خودى است که پس از شاخ کنى بز مى‌آید. پهلوان، دلاور، قهرمان. خدا به همراهت، بشکن، اما من و مردم شهرم نمى‌شکنیم به انتظار آبادى به شما ها راى دادیم ممنونم که باز به ما یاداورى کردى خطا کردیم در راى دادن به شما.»