ناراحتی فرزاد موتمن از پذیرفته نشدن «سراسر شب» در جشنواره فیلم فجر
ناراحتی فرزاد موتمن از پذیرفته نشدن «سراسر شب» در جشنواره فیلم فجر

فرزاد مؤتمن درباره پذیرفته نشدن فیلمش برای حضور در جشنواره فیلم فجر واکنش نشان داد.

فرزاد مؤتمن درباره پذیرفته نشدن فیلمش برای حضور در جشنواره فیلم فجر واکنش نشان داد.

به گزارش تیترهنر، فیلم سینمایی «سراسر شب» به کارگردانی فرزاد مؤتمن از طریق هیات انتخاب این دوره از جشنواره فیلم فجر انتخاب نشد و از رقابت با دیگر آثار بازماند.

مؤتمن درباره این جریان واکنش نشان داد و مطلبی را در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد که در زیر می خوانید:

«سراسر شب، طبیعى ترین انتخاب براى شرکت در بخش مسابقه جشنواره فجر بود، اما بوروکراسى جشنواره، چشمش را بر این فیلم بست و آن را نخواست. در این باره هـیچ نمی گویم. جشنواره فیلمهـاى منتخبش را به نمایش خواهـد گذاشت و من براى هـمکارانم که فیلمهـایشان پذیرفته شده، آرزوى موفقیت می کنم؛ اما طى گفتگوئى که امروز با آقاى نوروز بیگى، تهـیه کننده فیلم داشتم، بزودى «سراسر شب» را براى جمع کثیرى از منتقدین و نویسندگان و روزنامه نگاران سینمائى نمایش خواهـیم داد. هـیچ چیز بهـتر از افکار عمومى نیست. شاید جشنواره مجبور شود از باقیمانده حیثیت خود دفاع کند.»